POPIS ČINNOSTI

Společnost se zabývá projektováním pozemních, dopravních a inženýrských staveb. Zhotovujeme projektové dokumentace všech stupňů včetně inženýrské činnosti.

Spolupracujeme s projektovými manažery z oboru financování projektů z různých dotačních titulů a podpůrných zdrojů.

Spolupracujeme s ověřenými specialisty v profesních oborech jako: Zdravotně technické instalace, Vzduchotechnika a chlazení, vytápění, Měření a regulace, slaboproudé a silnoproudé elektroinstalace, akustika, požární bezpečnost, zabezpečovací signalizace, bezpečnost práce, geologické a hydrogeologické práce, geodetické práce, ad.

Pozemní stavby: -rodinné a bytové domy včetně doprovodných staveb jako jsou– garáže a carporty, altány, bazény, pergoly a další drobné stavby.

-průmyslové objekty skladových hal s administrativním zázemím, ad.

-zemědělské areály- sklady krmiva, ustájení zvířat, hnojiště, ad.

-školská zařízení- přístavby objektů pro výuku, modernizace školních kuchyní, učeben, poslucháren, ad.

-sportoviště a dětské hřiště- přestavba kongresového sálu na tělocvičnu a úpolový sál, víceúčelová přetlaková hala, tenisové kurty, ad.

-výstavba a modernizace autosalónů- servisní a prodejní prostory dle požadavků na předepsané standardy továrních značek